Aspartaam - Rapport 3

Waarheid over voedsel u eten.

TheTruthAboutStuff.com

Rapport 3 - Gepubliceerd februari 2008

De connectie tussen Aspartaam en borstkanker

Monte WC. 2008, Bittersweet: Aspartame Breast Cancer Link. Fitness Life 2008 Feb 34:21-22

Formaline veroorzaakt kanker

Formaline in vervuilde lucht veroorzaakt bij hele lage concentraties(11), kanker bij mensen. Formaline is een krachtige kankerverwekkende stof, één van een klein aantal chemicaliën die door het IARC (the International Agency for Research on Cancer te Lyon, Frankrijk)(11), geklassifiseerd als een kankerverwekkende stof klasse I. Daarom is er voor blootstelling aan formaline geen veilige hoeveelheid bekend. Gasvormige formaline in het milieu veroorzaakt kanker Van neus en mond, het is echter niet bekend of deze gasachtige vorm ook borstkanker veroorzaakt. De mogelijke reden daarvoor is dat formaline een hoge reactiesnelheid heeft(201), het reageert met en veroorzaakt schade aan het eerst de beste weefsel waarmee het in contact komt. Formaline wordt door de eiwitrijke bloedstroom niet zo gemakkelijk vervoerd(122) en daarom wordt het geblokkeerd voor het bereiken van de borst en andere organen. De enige manier waarop formaline het borstweefsel kan bereiken anders dan het opzettelijk injecteren van een formaline oplossing(122) bij balsemen is, formaline te vermommen als methanol. Methanol uit aspartaam kan de borst bereiken en wordt daar gemakkelijk omgezet in formaline door ADH(190b).

Methanol verantwoordelijk voor de productie van formaline

Het is niet te voorkomen dat aspartaam het kanker veroorzakenden formaline aanmaakt in de borst van een vrouw(78). Alle methanol uit een light frisdrank moet worden omgezet in formaline voordat het lichaam het kan verteren. Het wetenschappelijk Ramazzini instituut ontdekte kortgeleden dat het gebruik van aspartaam na verloop van tijd kanker veroorzaakte bij ratten(50). Methanol dat verantwoordelijk is voor het produceren van formaline komt ook voor in onze bewerkte voeding. Een gemiddelde moderne vrouw die geen light producten gebruikt normaal gesproken minder dan 8 miligram formaline per dag(1).

Methanol is mogelijk oorzaak van de stijging van het aantal gevallen van borstkanker gedurende de laatste 25 jaar en wordt gevonden in de moedermelk(219). Een blikje light bevat meer dan vier maal de hoeveelheid, één liter zelfs 20 maal wat gemiddeld zou zijn. Eenvoudige en of arme vrouwen gebruiken weinig methanol en zijn in grote mate beschermd voor het krijgen van borstkanker. Omgekeerd heeft een verhoogde consumptie van aspartaam het aantal gevallen van borstkanker dramatisch is toegenomen(194).

Aantal gevallen van borstkanker dramatisch toegenomen

Het kan worden aangetoond dat het aantal gevallen van borstkanker gedurende de laatste 25 jaar dramatisch is toegenomen(219) en hoofdzakelijk bij bevolkingsgroepen die zijn blootgesteld aan aspartaam(194). De borst is een orgaan dat zichzelf niet kan beschermen tegen formaline(216) het kan het met geen mogelijkheid onschadelijk maken. Er wordt altijd methanol gevormd bij de consumptie van aspartaam(20,51), dat direct wordt omgezet in formaline, er is geen tussenliggende scheikundige verbinding of alternatief pad(7,30). "Klasse I Alcohol dehydrogenase” (ADH) is nodig voor de omzetting van methanol in formaline(112). ADH is geen gewoon enzym in het menselijk lichaam, niet veel cellen in het menselijk lichaam bevatten dit enzym. De borst is een van de weinige organen in het lichaam met een hoge concentratie ADH(190b) en het wordt uitsluitend gevonden in de epytheelcellen van de borst. Juist die cellen met zeer weinig aldehyde dehydrogenase activiteit(216). De meest recente wetenschappelijke literatuur over borstkanker geeft aan dat het wellicht een centrale rol speelt bij de vorming van borstkanker. Hetgeen aantoont dat de ziekte vaker voorkomt bij diegenen met grotere hoeveelheden ADH activiteit in hun borsten(190a). Een artikel ging zelfs zo ver om acetaldehyde aan te wijzen als mogelijke schuldige(190a). Acetaldehyde is de molecule waar ethanol in wordt omgezet onder invloed van ADH, Aceetaldehyde zelf wordt voornamelijk in de lever gemetaboliseerd tot azijnzuur met behulp van het enzym aceetaldehydedehydrogenase. Een nuttige molecule zonder ook maar enige verwijzing naar kankerverwekkende eigenschappen. Recente wetenschappelijke literatuur is een woestijn als het om methanol gaat. Het is alsof er niet zo iets bestaat als methanol in het milieu alsof methanol niet bestaat, alsof alle laboratoria die werken met methanol vergiftiging 40 jaar geleden verdwenen zijn van het aardoppervlak gelijktijdig met de wetenschap over methanol vergiftiging(39). De waarheid is dat methanol reageert als een gouden kogel die niets van zijn vernietigende kracht verspild, maar direkt zijn kankerverwekkende stof toedient in die borstcellen die het meest gevoelig zijn voor kanker.

Methanol nauwelijks giftig bij proefdieren

Al de honderden testen die gedaan werden om de veiligheid van aspartaam te bewijzen werden gedaan op dieren ongevoelig voor methanol vergiftiging(78). Dit was welbekend bij het bedrijf dat aspartaam had uitgevonden, waarom zouden ze anders de belangrijkste methanol onderzoek laboratoria hebben ingehuurd om te helpen bewijzen dat aspartaam veilig was(39)? Deze dieren hebben een gespecialiseerd catalase enzym in hun lever dat mensen niet hebben (55). Catalase helpt bij het uit hun algehele bloedsomloop houden van methanol en daarom zijn ze meestal immuun voor methanol als vergif. Vele duizenden mensen hebben hun leven verloren in de vroege jaren 1900 toen methanol was toegestaan in voeding en medicijnen nadat onjuist bewezen was dat het veilig was door te vertrouwen op methanol veiligheid testen die werden gedaan bij een identiek reeks dieren(17,30).

Het enige langdurende onderzoek bij mensen

Zesentwintig jaar geleden reisde ik van mijn laboratorium bij de Arizona State University naar Washington DC om de resultaten te bekijken van de testen gedaan door het bedrijf dat aspartaam had uitgevonden en trachtten het goedgekeurd te krijgen in frisdranken. Ik zal nooit de gegevens vergeten van het enige hoge dosis onderzoek van menselijke consumptie gedaan bij diabetes patienten. Dit onderzoek zou nooit meer herhaald worden. Voor het onderzoek begon waren de deelnemers gescreened op allerleid vormen van ziekten en gegarandeerd vrij van ziekten (vrij van diabetes) in de eerste plaats vereist om aan het onderzoek te mogen deelnemen. Gedurende dat onderzoek ontwikkelden twee van de vrouwen huidkanker na 11 weken consumptie van een hoge dosis aspartaam. Ze werden bieden uit het onderzoek verwjderd, een had een borstamputatie, waarbij pathologisch onderzoek overtuigend getest werd op adenocarcinoom. Tot mijn grote ontzetting gaf de belangrijkste samenvatting van dat onderzoek aan dat aspartaam veilig was! De logica die gebruikt werd om het feit te negeren dat niemand van de placebo groep maar in totaal 8% van de personen die aspartaam gebruikten huidkanker ontwikkelden gedurende het onderzoek naar het gebruik van hoge doses, dat "dit soort kanker nooit werd gezien tijdens de verschillende proefdier onderzoeken"(48). Het Bressler Rapport ontdekte dat dit in feite een leugen was(197). Dit soort kanker had nooit genegeerd mogen worden.

Ik kan niet zeggen dat methanol de enige oorzaak is van borstkanker, er is zo veel andere vergif in onze moderne omgeving. Ik wil wel zeggen dat het op intuïtieve wijze duidelijk is dat er geen goeds kan komen uit de productie van nog een kankerverwekkende stof in een gevoelige borstcellen die al worden blootgesteld aan andere gevaren. Net zoals bij MS zou borstkanker in verband gebracht worden met het roken van cigaretten(191) dat een bron is van methanol (hoewel roken een veel doeltreffender mechanisme is om methanol aan de hersenen toe te dienen dan aan de borst). De ongelijke verdeling van MS en borstkanker door heel de wereld toont een ontwapenende overeenkomst(193) zelfs aan de onverklaarbare toename tot epidemische proporties in de zelfde regios gedurende de laatste 30 jaar(190), zoals Japan (192). Dan hebben we natuurlijk de grafische voorstelling die ik liet zien in het december nummer van Fitness Life die een verontrustende, plotselinge stijging liet zien van het aantal borstkanker gevallen die toevallig precies samenviel met de toenemende consumptie van aspartaam nadat het was goedgekeurd voor gebruik in frisdrank in de Verenigde Staten (194).

Samenhangen methanolvergiftiging met borstkanker en MS

Als voedingswetenschapper ben ik getraind om ziekten ontstaan door voeding te ontdekken. Borstkanker en MS zijn twee ziekten waarvan ik geloof dat ze samenhangen met methanolvergiftiging hoofdzakelijk afgeleid van voeding. Met deze waarneming hoop ik mijn collegas de weg te tonen in de genezende vaardigheid in door te gaan met het onderzoek van deze vergiftiging. Jammer genoeg schijnt geen enkel farmacologisch laboratorium in de wereld ook maar tijd te hebben om vergiftiging te onderzoeken. De aanzienlijke kracht van medisch onderzoek schijnt gehypnotiseerd door de zoektocht naar als maar meer duurdere geneesmiddelen terwijl de details van het voorkomen worden overgelaten aan de "iets mindere" wetenschappen. De reden hiervoor zijn duidelijk... om een vergiftiging te genezen hoef je alleen maar aan te geven hoe je de blootstelling kunt verminderen... er is geen geld te verdienen met goed advies. Een moedige nieuwe geschiedenis zal te zijner tijd ons tijdperk aanwijzen als de donkere periode in de geschiedenis van de gezondheid.

Vergif bevuilt de "vloeistof" waar ons weefsel door wordt omgeven. Willen we de oorzaak weten van een defect in onze bijna volmaakte werking dan moeten we ten eerste de invloed van onze vergiftigde omgeving in overweging nemen. De wilde natuurlijke omgeving van onze voorouders uit de pre-historie schijnt, naar het mij voorkomt een vriendelijker plek voor onze gemoedsrust dan deze wereld die we hebben getemd met nieuwe procedures en chemisch gereedschap waarvan we de krachten niet volledig begrijpen en het schijnbaar ook niet willen kennen.

Methanol is een ongewenst overblijfsel van onze zoektocht naar vrije tijd en ontspanning, van de last van de constante zoektocht naar levensonderhoud. Het bestaat reeds sinds de mensheid voor het eerst vlees proefde bereid op open buur of door honger gedwongen werd fruit te eten dat reeds lang over het consumptiedatum was(35). Het is voor ons van grote nadeel dat men het nu zoet heeft doen smaken(14).

De bizarre, donkere kant van het zoete aspartaam.

Zijn werking is te rijk van ontwerp en simpel van aard om moedwillig beraamd te zijn door mensen handen... te schitterend om het toe te schijven aan iemand die het per ongeluk ontdekt heeft. Er zit magie in het onheil van deze kleine molecule. Ik stel voor dat we verrast zullen zijn om te ontdekken wat het ons kan leren.

 

Woodrow Monte Ph.D.
Professor of Food Science (gepensioneerd)
Arizona USA

 

* Bezoek mijn website thetruthaboutstuff.com voor mijn artikel uit 1984 met een complete discussie en referenties over dit onderwerp.

 

 

Referentielijst

 

1. Monte WC. 1994. Aspartame; Methanol and the Public Health. Journal of Applied Nutrition. 36(1):42

2. Monte WC, Glanzman D. and Johnston CS. 1990. Methanol as a Model Etiologic Agent in Multiple Sclerosis. FASEB 74th annual meeting Feb 26;4(3):Abstract

3. Personal Communication, 2006. Bill Richardson, 1/1/2006

4. Kallen RG, Jencks WP. 1966. Equilibria for the Reaction of Amines with Formaldehyde and Protons in Aqueous Solution. J Biol Chem 241 (24): 5864

5. Henzi, H. 1980. The Methanol Hypothesis A New Concept of Multiple Sclerosis: (M Sr N), Juris Druck, Zurich (1980)

6. Schwyzer, RU. Henzi, H. 1983. Multiple Sclerosis: Plaques Caused by 2-Step Demyelination? Medical Hypothesis. 12:129

7. Trocho C., Pardo R, Fafecas I, Virgili J, Remesar X, Fernandez-Lopez, J A. Formaldehyde derived from dietary aspartame binds to tissue components in vivo. Life Sci 1988: 63: 337

8. Henzi, H. 1984. Chronic Methanol Poisoning with the Clinical and Pathologic-Anatomical Features of Multiple Sclerosis Medical Hypothesis. 13:63

9. Schwyzer, RU. Henzi, H. 1988. Reflections on the Pathogenesis of Optic (Retrobulbar) Neuritis in Multiple Sclerosis. Medical Hypothesis. 27:167

10. Schwyzer, RU. Henzi, H. 1992. Multiple Sclerosis: Prevention of Serious Illness – Vision of a Desired Future for Newly Ascertained Patients. Medical Hypothesis. 37:115

11. Rousseau M-C, Straif K. Siemiatycki J. 2005, IARC Carcinogen Update. Environmental Health Perspectives 113, (9) A580

12. Apol AG. 1981. Health Hazard Evaluation Report. PB82-19464 8. NIOSH U. S .Dept. of Health and Human Services HETA 81-177, 178,988 University of Washington Seattle, Washington

13. Center for Disease Control 1976. Occupational Exposure to Methyl Alcohol. U.S. Department of Health, Education, and Welfare HEW.NIOSH Pub No .(76-148)

14. Anonymous1984. Aspartame for use as a Sweetener in Carbonated Beverages. Searle Research and Development. Petition submitted to the United States Food and Drug Administration - FAP 2A3661

15. Eisenberg AA. 1917. Visceral Changes in Wood Alcohol Poisoning by Inhalation. American Journal of Public Health. 7:765

16. Bennett IL, Cary FH, Michell GL. and Cooper MN. 1953. Acute Methyl Alcohol Poisoning; A Review Based on Experience in an Outbreak of 323 Cases. Medicine 32:431

17. Wimer WW, Russell JA, and Kaplan HL. 1983. Alcohols Toxicology. Alcohols Toxicology, Noyes Data Corporation. 8

18. Gaul HP, Wallace CJ, Auer RN, et al. 1995. MR findings in methanol intoxication. AJNR Am J Neuroradiol 1995;16:1783

19. Francot P and Geoffroy P. 1956. Le Methanol dans les jus de fruits, les boissons, fermentees, les alcools et spiritueux. Revue Des Fermentations Et Des Industries Alimentaires. 11:279

20. Davoli F. Cappellini L. Airoldi L. Fanelli R. 1986. Serum methanol concentrations in rats and in men after a single dose of aspartame. Food Chem Toxicol. 24(3):187 21. Schneck SA. 1979. Methyl alcohol. Handbook of Clinical Neurophysiology. 36:351

22. Personal Communication

23. Horiuchi S, Takata K, and Morino Y. 1985. Scavenger Receptor for Aldehyde-modified Proteins. The Journal of Biological Chemistry. 261(11):4962

24. Horiuchi S, Takata K, and Morino Y. 1985. Purification of a Receptor for Formaldehyde-treated Serum Albumin from Rat Liver. The Journal of Biological Chemistry. 260(1):482

25. Horiuchi S, Takata K, and Morino Y. 1985. Characterization of a Membrane-associated Receptor from Rat Sinusoidal Liver Cells That Binds Formaldehyde-treated Serum Albumin. The Journal of Biological Chemistry. 260(1):475

26. Metz, B., W. Jiskoot, W.E. Hennink, D.J.A. Crommelin, and G.F.A. Kersten, Physicochemical and immunochemical techniques predict the quality of diphtheria toxoid vaccines. Vaccine, 2003. 22: 156-167

27. Streitwieser A and Heathcock CH. 1985. Introduction to Organic Chemistry. Macmillan Publishing Co. 3rd Ed.:357

28. Kirchner JG and Miller JM. 1967. Volatile Water-Soluble and Oil Constituents of Valencia Orange Juice. Agricultural and Food Chemistry. 5(4):283

29. Lund ED, Kirkland CL, and Shaw PE. 1981. Methanol, Ethanol, and Acetaldehyde Contents of Citrus Products. Agricultural and Food Chemistry. 29:361

30. Koivusalo M. 1956. Studies on the Metabolism of Methanol and Formaldehyde in the Animal Organism. Acta Physiologica Scandinavica. 39.:1

31. Buys CHCM, De Jong ASH, Bouma JMW, and Gruber M. 1975. Rapid Uptake by Liver Sinusoidal Cells of Serum Albumin Modified with Retention of its Compact Conformation. Biochimica et Biophysica Acta. 392:95

32. Buys CHCM, Elferink GL, Bouma JMW, Gruber M, and Nieuwenhuis P. 1973. Proteolysis of Formaldehyde-treated Albumin in Kupffer Cells and Its Inhibition by Suramin. Journal of the Reticuloendothelial Society. 14:209

33. Gruner O and Bilzer N. 1983. Methanol content of fruit-juices. Its significance in congener analysis. Blutalkohol. 20:241

34. Casey JC, Self R, and Swain T. 1963. Origin of Methanol and Dimethyl Sulphide from Cooked Foods. Nature. 200:885

35. Braverman JBS and Lifshitz A. 1957. Pectin Hydrolysis in Certain Fruits during Alcoholic Fermentation. Food Technology. July:356

36. Campbell LA and Palmer GH. 1994. Pectin in Topics in Dietary Fiber Research. Pectin in Topics in Dietary Fiber Research, Spiller GA and Amen RJ (eds.).Plenum Press, New York, 105

37. Fink WH. 1994. The ocular pathology of methyl-alcohol poisoning. Amer J Ophthal. 26:694,802

38. Millman RB. 1982. Alcohol; The Friendly Foe. In Science Year, The World Book Science Annual. 112

39. Gordon G. 1987. UPI Investigative Report NutraSweet Questions Swirl (How Sweet It Isn't). Seattle Times Oct.:

40. Tephly TR: 1999. Comments on the purported generation of formaldehyde from the sweetener aspartame. Life Sci 65: 157-160. [ letter, not peer-reviewed]

41. Lutton JD. Winston R. Rodman TC. 2004. Multiple Sclerosis: Etiological Mechanisms and Future Directions. Experimental Biology and Medicine 229:12-20

42. Eisenberg AA. 1917. Visceral Changes in Wood Alcohol Poisoning by Inhalation. American Journal of Public Health. 7:765

43. Alexander L, Berkeley AW, and Alexander AM. 1961. Multiple Sclerosis Prognosis and Treatment. Multiple Sclerosis Prognosis and Treatment. Charles C Thomas Publisher USA

44. Hallpike JF, Adams CWM, and Tourtellotte WW. 1983. Multiple Sclerosis. Pathology, diagnosis and management, Williams & Wilkins, Baltimore

45. History of MS, 2007 Multiple Sclerosis Trust, http://www.mstrust.org.uk/information/a2z/history.jsp

46. The History of Food Canning. http://www.westlerfoods.com/pdf/canning_process.pdf

47. Scientific Abuse in Methanol / Formaldehyde Research related to Aspartame http://www.holisticmed.com/aspartame/abuse/methanol.html

48. Anonymous1994. Aspartame for use as a Sweetener in Carbonated Beverages. Searle Research and Development. Petition submitted to the United States Food and Drug Administration - FAP 2A3661

49. Methanol Danger Sign, T&B Westline

50. Soffritti M. Belpoggi F. Esposti DD. Lambertini L. Tibaldi E. and Rigano A. 2006,Results of Long-Term Carcinogenicity Bioassay on Sprague-Dawley Rats Exposed to Aspartame Administered in Feed. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1076: 559

51. Soffritti M. Belpoggi F. Cevolani D. Guarino M. Padovani M. and Maltoni C. 2002,Results of Long-Term Results of Long-Term Experimental Studies on the Carcinogenicity of Methyl Alcohol and Ethyl Alcohol in Rats N.Y. Acad. Sci. 982: 46

52. Roe O. 1982. Species Differences in Methanol Poisoning. I. Minimal Lethal Doses, Symptoms, and Toxic Sequelae of Methanol Poisoning in Humans and Experimental Apter 18,376,390. CRC Critical Reviews in Toxicology. 275

53. Rao KR, Aurora AL, Muthaiyan S, and Ramakrishnan S. 1977. Methanol toxicity - an experimental study. Bull. Jawaharlal Inst. Post-Grad.Med.Educ.Res. 2:1

54. Walton, R.G., R. Hudak, and R.J. Green-Waite. 1993. Adverse Reactions to Aspartame: Double-Blind Challenge in Patients from a Vulnerable Population. Biological Psychiatry 34:13

55. Smith EN and Taylor RT. 1982. Acute Toxicity of Methanol in the Folate-Deficient Acatalasemic Mouse. Toxicology 25:271

56. Thomas P. 2005 Aspartame: The Shocking Story of the World’s Bestselling Sweetener. The Ecologist Sept. 36

57. Department of Health and Human Services U.S. FDA. 1979 Decision of the Public Board of Inquiry (Docket No. 75F-0355). 44 Fed. Reg. 31716

58. Center for Disease Control 1984. Evaluation of Consumer Complaints Related to Aspartame Use. Morbidity and Mortality Weekly Report. 33:605

59. Center for Disease Control 1976. Occupational Exposure to Methyl Alcohol. U.S. Department of Health, Education, and Welfare HEW.NIOSH Pub No .(76-148)

60. Office of Hon Pete Hodgson, NZ Minister of Health. 2007, Personal Communication;

61. Frankenburg WG. 1950. Chemical Changes in the Harvested Tobacco Leaf. Part II. Chemical and Enzymic Conversions during Fermentation and Aging. Advances in Enzymology. 10:351

62. Neuberg C. Kobel M. 1939. Uber die encymatische Abspaltung von Methylalkohol aus Pektin durch ein Ferment dis Tabaks. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A 77:3 272

63. Newsome JR, Normal V, and Keith CH. 1965. Vapor Phase Analysis of Cigarette Smoke. Tobacco Science 9:102

64. Larsson BT. 1965. Gas Chromatography of Organic Volatiles in Human Breath and Saliva. Acta Chemica Scandinavica. 19:159

65. Fellenberg T von. 1918. Uber den Nachweis und die Bestimmung des Methylalkohols, sein Vorkommen in den verschiedenen Nahrungsmitteln und das Verhalten der methylalkoholhaltland. Biochem Z. 85:45

66. Kertesz ZI. 1951. The Pectic Substances. The Pectic Substances. New York; Interscience Publishers Inc.

67. Hernan MA. Olek MJ. Ascherio A. 2001 Cigarette Smoking and Incidence of Multiple Sclerosis. American Journal of Epidemiology 154:69-74

68. Miguel AH. Jick SS. Logroscino G. Olek MJ. Ascherio A. and Jick H. Cigarette smoking and the progression of multiple sclerosis. Brain 2005 128(6):1461-1465

69. Barclay L. Lie D. Smoking May Transform Relapsing-Remitting MS Into Secondary Progressive MS. Brain. Posted online March 9, 2005. www.medscape.com/viewarticle/503872?rss

70. Hernán MA, Jick SS, Logroscino G, Olek MJ, Ascherio A, Jick H. 2005 Cigarette smoking and the progression of multiple sclerosis. Brain. 128(Pt 6):1461-5. Epub 2005 Mar 9

70a. Brey RL. 2003 Cigarette smoking and MS: Yet another reason to quit. Neurology. Oct 28;61(8):E11-2

70b. Costenbader KH, Karlson EW. Cigarette smoking and autoimmune disease: what can we learn from epidemiology? Lupus. 2006;15(11):737-45

70c. Riise T, Nortvedt MW, Ascherio A. Smoking is a risk factor for multiple sclerosis. Neurology. 2003 Oct 28;61(8):1122-4

70d. Hernán MA. Olek MJ. Ascherio A. 2001 Cigarette smoking and Incidence of Multiple Sclerosis. American Journal of Epidemiology. 154(1):69-74

71. Nortvedt MW. Riise T. Maeland JG. 2005 Multiple sclerosis and lifestyle factors: The Hordaland Health Study. Neurol Sci 26:334-339

72. Bamford RB. Sibley WA. And Thies C. 1983 Seasonal variation of multiple sclerosis exacerbations in Arizona. Neurology 33;697-701

72a. Ogawa G. Mochizuki H. Kanzaki M. Kaida K. Motoyoshi K. Kamakura K. 2003 Seasonal variation of multiple sclerosis exacerbations in Japan. Neurol Sci 24;417-419

72b. Abella-Corral J. Prieto JM. Dapena-Bolaño D. Iglesias-Gómez S. Noya-García M. Lema M. 2005 (Seasonal variations in the outbreaks in patients with multiple sclerosis) Rev Neurol 40(7):394-396

73. Hardy CJ. Palmer BP. Muir KR. Sutton AJ. Powell RJ. 1998 Smoking history, alcohol consumption, and systemic lupus erythematosus: a case-control study Ann Rheum Dis 57:451-455

74. Landtblom A-M. Flodin U. Sodeifeldt B. Wolfson C. Axelson O. 1996, Organic Solvents and Multiple Sclerosis: A Synthesis of the Current Evidence Epidemiology Vol.7 # 4 429-433

75. Grabenstein JD. 2006 Excipient content of U.S. Vaccines ImmunoFacts: Vaccines & Immunologic Drugs. St. Louis, MO: Wolters Kluwer Health Inc.

76. Weiner HL. Dau PC. Khatri BO. Petajan JH. Birnbaum G. McQuillen MP. Fosburg MT. Feldstein M. Orav EJ. 1989 Double-blind study of true vs. sham plasma exchange in patients treated with immunosuppression for acute attacks of multiple sclerosis. Neurology. 39(9):1143-9

77. Hirtz D. Thurman DJ. Gwinn-Hardy K. Mohamed M. Chaudhuri AR. Zalutsky R. 2007 How common are the "common" neurologic disorders? . Neurology. 68:326-337

78. Monte WC. 2007 Sickly Sweet: Is your Diet Sweetener Killing You? Fitness Life 33: 30-33

79. Corona T. Roman GC. 2005 Multiple Sclerosis in Latin America. Neuroepidemiology 26: 1-3

79a. Celius EG. Vandvik B. 2001 Multiple sclerosis in Oslo, Norway: prevalence on 1 January 1995 and incidence over a 25-year period. European Journal of Neurology 8:(5) 463

79b. Barnett MH. Williams DB. Day S Macaskill P. McLeod JG. 2003 Progressive increase in incidence and prevalence of multiple sclerosis in Newcastle, Australia: a 35-year study. J Neurol Sci. 15;213(1-2):1-6.

79c. Sumelahti ML, Tienari PJ, Wikström J, Palo J, Hakama M. 2001 Increasing prevalence of multiple sclerosis in Finland Acta Neurol Scand. 103(3):153-8

79d. Pugliatti M. Sotgiu S. Solinas G. Castiglia P. Pirastru MI. Murgia B. Mannu L. Sanna G. Rosati G. 2001 Multiple sclerosis epidemiology in Sardinia: evidence for a true increasing risk. Acta Neurol Scand. 103(1):20-6

79e. Sundström P. Nyström L. Forsgren L. 2003 Incidence (1988-97) and prevalence (1997) of multiple sclerosis in Västerbotten County in northern Sweden. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 74(1):29-32

79f. Pugliatti M. Riise T. Sotgiu MA. Sotgiu S. Satta WM. Mannu L. Sanna G. Rosati G. 2005Increasing incidence of multiple sclerosis in the province of Sassari, northern Sardinia.Neuroepidemiology 25(3):129-34. Epub 2005 Jun 29.

79g. Pozzilli C. Romano S. Cannoni S. 2002 Epidemiology and current treatment of multiple sclerosis in Europe today. J Rehabil Res Dev. 39(2):175-85

79h. Pugliatti M. Sotgiu S. Rosati G. 2002 The worldwide prevalence of multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg. 104(3):182-91.

79i. Gallagher L, Lea R. 2005 The epidemiology of multiple sclerosis in New Zealand. N Z Med J. 118(1212):U1396.

79j. Ranzato F, Perini P, Tzintzeva E, Tiberio M, et. al. 2003 Increasing frequency of multiple sclerosis in Padova, Italy: a 30 year epidemiological survey. Mult Scler. 9(4):387-92.

80. Grimaldi LM. Palmeri B. Salemi G. Giglia G. D'Amelio M. Grimaldi R. Vitello G. Ragonese P. Savettieri G. 2007 High prevalence and fast rising incidence of multiple sclerosis in Caltanissetta, Sicily, southern Italy. Neuroepidemiology. 28(1):28-32. Epub 2006 Dec 8.

80a. Barnett MH. Williams DB. Day S Macaskill P. McLeod JG. 2003 Progressive increase in incidence and prevalence of multiple sclerosis in Newcastle, Australia: a 35-year study. J Neurol Sci. 15;213(1-2):1-6.

80b. Granieri E. Casetta I. Govoni V. Tola MR. Marchi D. Murgia SB. Ticca A. Pugliatti M. Murgia B. Rosati G. 2000 The increasing incidence and prevalence of MS in a Sardinian province. Neurology 26;55(6):842-8

80c. Grimaldi LM. Salemi G. Grimaldi G. Rizzo A. Marziolo R. Lo Presti C. Maimone D. Savettieri G. 2001 High incidence and increasing prevalence of MS in Enna (Sicily), southern Italy. Neurology 57(10):1891-3

81. Kira J. 2006 Epidemiology of multiple sclerosis in Japanese: with special reference to opticopsinal multiple sclerosis. Rinsho Shinkeigaku. 46(11):859-62

81a. Tanaka K, Kujuro Y, Suzuki S, Tanahashi N, Hamada J, Nogawa S, Suzuki N. Clinical and laboratory features of in-patients with multiple sclerosis in a University Hospital in Tokyo from 1988-2002. Intern Med. 2005 Jun;44(6):560-6

82. Access Economics, 2005 Acting Positively: Strategic Implications of the Economic costs of Multiple Sclerosis in Australia www.ms.org.au/msinformation/articles/MSFINALREPORTWINTER2005.pdf

83. Lazoff M. 2005 Multiple Sclerosis Symptoms. eMedicin WebMD www.emedicine.com/emerg/topic321.htm#section%7Eauthor_information

84. Waksman B. 1985 Mechanisms in multiple sclerosis. Nature 318: 104

85. Leibowitz U and Alter M. 1973. Multiple Sclerosis: Clues to its cause. North-Holland Publishing Co.

86. Kieseier B. Hemmer B. Hartung HP. 2005 Multiple Sclerosis –novel insights and new therapeutic strategies. Current Opinion in Neurology 18:211- 220

87. Ibrahim SM. Gold R. 2005 Genomics, promeomics, metabolomics: what is in a word for multiple sclerosis. Current Opinion in Neurology 18:231 – 235

88. Wikipedia, the free encyclopedia. 2007 Glial cell. http://en.wikipedia.org/wiki/Glial_cell

89. National Toxicology Program, U.S. Department of Health and Human Services. 2001 NTP-CERHR Expert Panel Report on Reproductive and Developmental Toxicity of Methanol, Draft 7/17/01

90. Gallegher L. Lea R. 2005 The epidemiology of multiple sclerosis in New Zealand. The New Zealand Medical Journal 118: 1212

91. Boyles S. 2007 MS Increasingly a Woman’s Disease. MedicineNet.com www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=80722

91a. Cutter G. et. al. 2007 Changes in the Sex Ratio over Time in Multiple Sclerosis. 59th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, Boston April 28 – May 5, 2007

91b. Hernán MA. Olek MJ. Ascherio A. 1999 Geographic variation of MS incidence in two prospective studies of US women. Neurology 53(8):1711-8

91c. Noonan CW, Kathman SJ, White MC. 2002 Prevalence estimates for MS in the United States and evidence of an increasing trend for women. Neurology 58(1):136-8

92. Health Effects Institute 1999 Reproductive and offspring Developmental Effects Following Maternal Inhalation Exposure to Methanol in Nonhuman Primates. Research Report Number 89

93. Anonymous1984. Evaluation of Consumer Complaints Related to Aspartame Use. Morbidity and Mortality Weekly Report. 33:605

94. Frezza M, di Padova C, Pozzato G, Terpin M, Baraona E, Lieber CS. 1990 High blood alcohol levels in women. The role of decreased gastric alcohol dehydrogenase activity and first-pass metabolism. N Engl J Med. 322(2):95-9

95. Pugliatti M, Sotgiu S, Solinas G, Castiglia P, Rosati G. 2001 Multiple sclerosis prevalence among Sardinians : further evidence against the latitude gradient theory Neurol Sci. 2001 Apr;22(2):163-5

95a. Rosati G. 2001 The prevalence of multiple sclerosis in the world: an update Neurol Sci 22:117-139

96. Mahalik MP and Gautieri RF. 1984. Reflex Responsiveness of CF-1 Mouse Neonates Following Maternal Aspartame Exposure. Res Commun in Psych. 9:385

97. National Toxicology Program, U.S. Department of Health and Human Services. 2002 NTP-CERHR Expert Panel Report on Reproductive and Developmental Toxicity of Methanol NTP-CERHR-MeOH-02

98. FightingAutism.org Number of Cases http://www.fightingautism.org/idea/autism.php?

99. Gettler AO. St.George AV. 1918. Wood Alcohol Poisoning. Journal of the American Medical Association. 70:145.

100. Sturtevant FM. 1985. Use of Aspartame in Pregnancy. Int J Fertil. 30(1):85

101. Anonymous1982. Therapeutic claims in multiple sclerosis. National Multiple Sclerosis Society. National Multiple Sclerosis Society. Jan.:49

102. Sturtevant FM. 1985. Does Aspartame Cause Methanol Toxicity? Fd Chem Toxic. 23(10):961

103. Infurna R. Weiss B. 1986 Neonatal Behavioral Toxicity in Rats Following Prenatal Exposure to Methanol Teratology 33:259-265

103a. Infurna R, Schubin W, and Weiss B. 1981. Developmental Toxicology of Methanol. Toxicologist 1:32

104. Bolon B, Dorman DC, Janszen D, Morgan KT, Welsch F. 1993 Phase-specific developmental toxicity in mice following maternal methanol inhalation. Fundam Appl Toxicol. 21(4):508-16

105. Dorman DC, Bolon B, Struve MF, LaPerle KM, Wong BA, Elswick B, Welsch F. 2005 Role of formate in methanol-induced exencephaly in CD-1 mice. Teratology. 52(1):30-40

106. Potts AM, Praglin J, Farkas J, Orbison L, and Chickering D. 1976. Studies on the Visual Toxicity of Methanol. VIII. Additional Observations on Methanol Poisoning in the Primate Test Object. Amer J Ophthal. 40:76

107. Kavet R and Nauss KM. 1990. The Toxicity of Inhaled Methanol Vapors. Critical Reviews in Toxicology. 21:21

108. Rabinovitch and MD IM. 1922. Biochemical Studies in a Fatal Case of Methyl Alcohol poisoning. Archives of Internal Medicine, Chicago. 29:821

109. Kane RL, Talbert W, Harlan J, Sizemore G, and Cataland S. 1968. A methanol poisoning outbreak in Kentucky. A clinical epidemiological study. Arch Environm Hlth. 17:119

110. Menne FR. 1935. Acute Methyl Alcohol Poisoning, a Report of Twenty-Two Instances with Postmortem Examinations. Archives of Pathology. 26:77

111. Bennett IL, Cary FH, Michell GL. and Cooper MN. 1953. Acute Methyl Alcohol Poisoning; A Review Based on Experience in an Outbreak of 323 Cases. Medicine 32:431

112. Kini MM and Cooper JR. 1961. Biochemistry of Methanol Poisoning-III; The Enzymic Pathway for the Conversion of Methanol to Formaldehyde. Biochemical Pharmacology. 8:207

113. Kini MM and Cooper JR. 1962. Biochemistry of Methanol Poisoning; The Effect of Methanol and its Metabolites on Retinal Metabolism. Biochemical Journal. 82:164

114. French D and Edsall JT. 1945. The Reactions of Formaldehyde with Amino Acids and Proteins. Adv.Protein Chem 2:277

115. Leaf G and Zatman LJ. 1952. A Study of the Conditions Under Which Methanol May Exert a Toxic Hazard in Industry. British Journal of Industrial Medicine. 9:19

116. Cooper JR and Kini MM. 1962. Biochemical Aspects of methanol Poisoning. Biochemical Pharmacology. 11:405

117. Cooper JR and Felig P. 1961. The Biochemistry of Methanol Poisoning. II. Metabolic Acidosis in the Monkey. Toxicol.Appl.Pharmacol. 3:202

118. Clay KL, Murphy RC, and Watkins WD. 1975. Experimental Methanol Toxicity in the Primate; Analysis of Metabolic Acidosis. Toxicol.Appl.Pharmacol. 34:49

119. McLean DR, Jacobs H, and Mielke BW. 1979. Methanol Poisoning A Clinical and Pathological Study. Annals of Neurology 8:161

120. Posner HS. 1975. Biohazards of Methanol in Proposed New Uses. J.Toxicol.Environ.Health 1:153

121. Stegink LD. Filer LJ Tephly TR. Aspartame – The Book, Marcel Dekker, Inc New York

122. von Oettingen WF. 1943. The Aliphatic Alcohols Their Toxicity and Potential Dangers in Relation to Their Chemical Constitution and Their Fate in Metabolism. Public Health Bulletin 281:1

123. Siragusa RJ, Cerda JJ, Baig MM, Burgin CW, and Robbins FL. 1988. Methanol production from the degradation of pectin by human colonic bacteria. American Journal of Clinical Nutrition. 47:848

124. Nelson BK, Brightwell WS, MacKenzie DR, Khan A, Burg JR, Weigel WW, and Goad P. 1985. Teratological Assessment of Methanol and Ethanol at High Inhalation Levels in Rats. Fundam Appl Toxicol. 5:727

125. Sollmann T. 1920. Studies of chronic intoxications on albino rats. II. Alcohol; Methyl, ethyl, "wood" and acetone. J Pharmacol Exper Therap. 16:291

126. Victor M. 1977. Some Observations on the Neurological Effects of Alcohol Intoxication and Withdrawal. Neurotoxicology Raven Press, New York 517

127. Smith SR, Smith SJM, and Buckley BM. 1981. Combined Formate and Lactate Acidosis in Methanol Poisoning. The Lancet. 1:1295

128. Fulop, M. 1982. Methanol Intoxication. The Lancet Feb.:338

129. Roe, O. 1948. The Ganglion Cells of the Retina in Cases of Methanol Poisoning in Human Beings and Experimental Animals. Acta Opthalmologica 26:169

130. Potts AM. 1984. The Aliphatic Alcohols. Handbook of Experimental Pharmacology. 69(Pharm. Eye):639

131. Martin-Amat G, McMartin KE, Hayreh SS, Hayreh MS, and Tephly TR. 1978. Methanol Poisoning Ocular Toxicity Produced by Formate. Toxicology and Applied Pharmacology. 45:201

132. Makar AB, Tephly TR, and Mannering GJ. 1968. Methanol Metabolism in the Monkey. Molecular Pharmacology. 4:471

133. Majchrowicz E. 1973. Biochemical Pharmacology of Ethanol. Biochemical Pharmacology of Ethanol. Plenum Press, New York 122

134. Majchrowicz E and Mendelson JH. 1971. Blood Methanol Concentrations During Experimentally Induced Ethanol Intoxication in Alcoholics. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 179:293

135. Magrinat G, Dolan JP, Biddy RL, Miller LD, and Korol B. 1973. Ethanol and Methanol Metabolites in Alcohol Withdrawal. Nature. 244:234

136. Walder AI, Redding JS, Faillace L, and Steenberg W. 1969. Rapid Detoxification of the Acute Alcoholic with Hemodialysis. Surgery. 66:201

137. Guggenheim MA, Couch JR, and Weinberg W. 1971. Motor Dysfunction as a Permanent Complication of Methanol Ingestion. Archives of Neurology. 24:550

138. Scott E, Helz MK, and McCord CP. 1933. The Histopathology of Methyl Alcohol Poisoning. American Journal of Clinical Pathology. 3:311

139. Keyvan-Larijarni H and Tannenberg AM. 1974. Methanol Intoxication; Comparison of Peritoneal Dialysis and Hemodialysis Treatment. Arch Intern Med 134:293

140. Gronning M. Albrektsen G. Kvale G. Moen B. Aarli JA. Nyland H. 1993 Organic solvents and multiple sclerosis: a case-control study. Acta Neurol Scand 88: 247-250

141. Agner K, Hook O, and von Porat B. 1949. The Treatment of Methanol Poisoning with Ethanol. With Report of Two Cases. Quarterly Journal of Studies on Alcohol. 9:515

142. Roe O. 1950. The roles of Alkaline salts and Ethyl Alcohol in the treatment of Methanol Poisoning (1164). Quart.J.Stud.Alcohol. 11:107

143. Erlanson P, Fritz H, Hagstam K-E, Liljenberg B, Tryding N, and Voigt G. 1965. Severe Methanol Intoxication. Acta Medica Scandinavica. 177(4):393

144. Browning E. 1965. Methanol Toxicology. In Toxicity and Metabolism of Industrial Solvents. Elsevier Publishing Company, New York 315-323

145. Humphries P. Pretorius E. Naud H. 2007 Direct and indirect cellular effects of aspartame on the brain. Eur J Clin Nutr. Aug 8; 1-12

146. Isaacs R. 1920. Acute Methyl Alcohol Poisoning. J.Am.Med.Assoc.or JAMA 75:718

147. Pick L and Bielschowsky M. 1912. Ueber histologische Befunde im Auge and im Zentralnervensystem des Menschen bei akuter todlicher Vergiftung mit Methylalkohol. Klin Wschr. 49:888

148. Sharpe JA, Hostovsky M, Bilbao JM, and Rewcastle NB. 1982. Methanol optic neuropathy; A histopathological study. Neurology (Ny) 32:1093

149. Waksman BH and Reynolds WE. 1984. Multiple Sclerosis as a Disease of Immune Regulation (41798). Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 175:282

150. Pohl J. 1893. Ueber die Oxydation des Methyl Und Aethylalkohols im Thierkorper. Naunyn-Schmiedeberg's Arch exp Path Pharmak. 31:281

151. Anderson CA, Rubinstein D, Filley CM, Stears JC. 1997 MR enhancing brain lesions in methanol intoxication. J Comput Assist Tomogr. 1997 Sep-Oct;21(5):834-6

152. Fackelmann KA. 1990. Myelin on the Mend: Can antibodies reverse the ravages of multiple sclerosis?. Science News. 137:218

153. Wolfgang F. 1979. What if Multiple Sclerosis isn’t an Immunological or Viral Disease? The Case for a Circulating Toxin. Neurochemical Research 4:1-14

154. Adams CWM. 1981. Histochemical Contributions to the Study of Multiple Sclerosis. Histochemistry The Widening Horizons. Edited by P.J. Stoward and J. M. Polak 163

155. Alexander L, Berkeley AW, and Alexander AM. 1961. Multiple Sclerosis Prognosis and Treatment. Multiple Sclerosis Prognosis and Treatment. Charles C Thomas Publisher USA

156. Brown MS and Goldstein JL. 1983. Lipoprotein Metabolism in the Macrophage; Implications for Cholesterol Deposition in Atherosclerosis. Annu Rev Biochem. 52:223

157. Tephly TR. 1977. Factors in Responses to the Environment. Introduction. Federation Proceedings. 36(5):1627

158. Blundell JE and Hill AJ. 1986. Paradoxical Effects of an Intense Sweetener (Aspartame) on Appetite. Lancet May:1092

159. Coulombe RA Jr. and Sharma RP. 1986. Neurobiochemical Alterations Induced by the Artificial Sweetener Aspartame (NutraSweet). Toxicology and Applied Pharmacology. 83:79

160. Walton RG (1128). 1986. Seizure and Mania After High Intake of Aspartame. Journal of the Academy of Psychosomatis Medicine, Apr.:218

161. Roak-Foltz R and I. Leveille GA.Marcel Dekker. 1984. Projected Aspartame Intake: Daily Ingestion of Aspartic Acid, Phenylalanine, and Methanol Aspartame – The Book, Marcel Dekker, Inc New York 201

162. Main, R.H. 1903. On The Toxicity of Methyl Alcohol in Extracts and Medicine. Illinois Medical Journal 153

163. Koller, C. 1905. Poisoning by Wood Alcohol: A case of Complete Blindness (Transitory) with Recovery of Vision. Medical Record 1vxiii:10

164. Medical Record 1905 Excerpts from Doctors Letters

165. Wood, C.A. 1906. Death and Blindness as a Result of Poisoning by Methyl Alcohol or Wood Alcohol and Its Various Preparations. International Clinics; A Quarterly of Clinical Lectures 16:68

166. Kritchevsky M. 1988. Multiple Sclerosis. In Wiederholt WC, Ed.Neurology for Non-Neurologists.Philadelphia, Harcourt

167. Blaivas JG. 1984. Evaluation of Urinary Bladder Symptoms in Multiple Sclerosis. The Diagnosis of Multiple Sclerosis. Ed. Poser CM.Thieme-Stratton Inc. 76

168. Kurtzke JF. 1980. Epidemiologic contributions to multiple sclerosis; An overview. Neurology. Neurology 30(7):61

169. Matthews B. 1978. Multiple sclerosis The Facts. Multiple sclerosis The Facts. Oxford University Press

170. Mawdsley C and Mayer RF. 1965. Nerve Conduction in Alcoholic Polyneuropathy. Brain 88:335

171. Benton CD and Calhoun FP. 1952. The Ocular Effects of Methyl Alcohol Poisoning. Report of a Catastrophe involving Three Hundred and Twenty Persons. Trans Amer Acad Ophthal Otolaryng. 56:875

172. Yano K, Rhoads GG, and Kagan A. 1977. Coffee, Alcohol and Risk of Coronary Heart Disease Among Japanese Men Living in Hawaii. New England Journal of Medicine. 297:405

173. Lester D. 1961. Endogenous Ethanol; A Review. Quarterly Journal of Studies on Alcohol. 22:555

174. Lester D. 1962. The Concentration of Apparent Endogenous Ethanol. Q. J. Stud. Alcohol 23:17

175. Lieber CS and DeCarli LM. 1970. Hepatic Microsomal Ethanol-Oxidizing System. In vitro characteristics and adaptive properties in vivo. The Journal of Biological Chemistry. 245:2505

176. Klatsky AL, Friedman GD, and Siegelaub AB. 1981. Alcohol and Mortality. Annals of Internal Medicine. 95:139

177. Hoque M, Monte WC, and Johnston CS. 1988. Methanol Neuropathy A Histological Study on Long-Evans Rats. FASEB J 25;2(6):A513

178. Benditt EP. 1994. The Origin of Atherosclerosis. Scientific American. 236:74

179. Metz, B. GFA Kersten GFA. Jong A. Meiring H. 2005 Identification of formaldehyde-induced modifications in proteins: reactions with diphtheria toxin http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2005-0303-105230/c7.pdf

180. Gombos K. et.al. 2007 The effect of aspartame administration on oncogene and suppressor gene expressions. In Vivo 21(1): 89-92

181. Grey DM. 1995 Summary of Adverse Reactions Attributed to Aspartame. US Department of Health and Human Services. Personal Communication

182. Humphries P. Pretorius E. and Naude H. 2007 Direct and indirect cellular effects of aspartame on the Brain. European Journal of Clinical Nutrition 2007:1-12

183. Parthasarathy NJ. Kumar RS. Manikandan S. Devi RS 2006 Methanol-Induced Oxidative Stress in Rat Lymphoid Organs. J. Occup Health 48:20-27

184. Hawkes CW. 2002 Is multiple sclerosis a sexually transmitted infection. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 73(4):439-43.

185. Kantarci O. Wingerchuk D. 2006 Epidemiology and natural history of multiple sclerosis: new insights. Curr Opin Neurol 19:248-254

186. Dahshan A. Donovan K. 2001 Auto-Brewery Syndrome in a Child With Short Gut Syndrome: Case Report and Review of the Literature. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 33:214–215

187. Borras E. et. al. 2000. Genetic Polymorphism of Alcohol Dehydrogenase in Europeans: The ADH2*2 Allele Decreases the Risk for Alcoholism and Is Associated With ADH3*1. HEPATOLOGY Vol. 31, No. 4

188. Erickson SP. Kulkarni AB. 1963. Methanol in Normal Human Breath. Science 141:639

189. Wood CA and Buller F. 1904. Poisoning by Wood Alcohol. JAMA 43:972,1058,1117,1213,1.

190. Kingsbury K. 2007. The Changing Face Of Breast Cancer. TIME Magazine October 15th, 2007:36

190a. Coutelle C. et al. 2004. Risk Factors in Alcohol Associated Breast Cancer: Alcohol Dehydrogenase Polymorphism and Estrogens. International Journal of Oncology 25:1127-1132

190b. Triano E. A. et al. 2003. Class I Alcohol Dehydrogenase Is Highly Expressed in Normal Human Mammary Epithelium but not in Invasive Breast Cancer: Implications for Breast Carcinogenesis. Cancer Research Arch 63:3092-3100

190c. Poschl G. and Seitz H. K. 2004. Alcohol and Cancer (Review). Alcohol & Alcoholism 39;3:155-165

191. Gram IT. et al. 2005. Breast Cancer Risk Among Women Who Start Smoking as Teenagers. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 14(1):61-66

192. Nagata C. et al. 2006. Tobacco Smoking and Breast Cancer Risk: An Evaluation Based on a Systematic Review of Epidemiological Evidence among the Japanese Population. Jpn J Clin Oncol 36(6):387-394

193. Kingsbury K. 2007. The Changing Face Of Breast Cancer. TIME Magazine October 15th, 2007:36

194. Monte WC. 2007 A Deadly Experiment: MS & Aspartame Are They Linked? Fitness Life 34: 36-43

195. Kurtzke JF. 2003. Epidemiology and multiple sclerosis a personal review http://www.direct-ms.org/pdf/EpidemiologyMS/EpidemiologyMS.pdf

196. Godish, T. 1989. Formaldehyde Exposures from Tobacco Smoke: A Review. American Journal of Public Health 79: #8, 1044-1045

197. Bressler J. 1977. The Bressler Report. United States Food and Drug Administration EIR JSA/DME/JT/LF 4/25/77 to 8/4/77

198. Puchtler H. Meloan SN. 1985. On the chemistry of formaldehyde fixation and its effect on immunohistochemical reactions. Histochemistry 82: 201-204

199. Taskinen HK. et al 1999. Reduced Fertility Among Female Wood Workers Exposed to Formaldehyde. American Journal of Industrial Medicine 36: 206-212

200. Metz B. et al 2004. Identification of Formaldehyde-induced Modifications in Proteins. The Journal of Biological Chemistry 279: #8 6235-6243

201. Hansen JM. Contreras KM. Harris C. 2004. Methanol, Formaldehyde, and Sodium Formate Exposure in Rat and Mouse Conceptuses: A Potential Role of the Visceral Yolk Sac in Embryotoxicity. Birth Defects Research (Part A) 73:72-82

202. Monte WC. Bittersweet: Aspartame Breast Cancer Link. Fitness Life 2008 Feb. 34: 21-22